Taureņi
lv ru en
Sākumlapa
Japan 1Japan 2Japan 250Japan 350MersedesTornisBlok

Ciemata apraksts

Filozofija

Taureņu filozofija pamatojas uz to, ka cilvēka dzīves telpa ir pavediens, kas viņu vieno ar mainīgo pasauli. Šis pavediens ir atbalsta un aizsardzības avots. Taureņu filozofija nozīmē tiekšanos uz nevainojamu dzīvi, un tās pamatā ir divi spēki: vienatnība un atklātums. Šķiet, pilnīgi nesavienojamas lietas. Taču apvienojoties tās atklāj jums jaunu pasauli, jaunu dzīves filozofiju. Šīs pasaules radītāji likuši tās pamatā trīs svarīgus principus:

  • Dzīvās telpas principu

  • Neierobežotas telpas principu

  • Nākotnes telpas principu

Tie dzīvi Taureņos pārvērš par aizraujošu ceļojumu, kurā jūs izjūtat dabu, neizejot ārpus mājas.

Taureņi ir dzīves harmonija.

Dzīvā telpa

Dzīvās telpas princips iemiesots mājas rosības noskaņā, tās apgarotībā. Kad ikviena mājokļa sastāvdaļa ir rūpīgi pārdomāta un ar noteiktu funkcionālu slodzi un kad jūsos vieš sajūsmu komforts un dzīves baudas. Kad mājas atrašanās vieta un tās aprises jau sākotnēji apmierina jūsu vajadzības. Kad jūsu māja ir dzīva būtne, un tā dzīvo kopā ar jums. Jūs saņemat daļiņu savas mājas dzīves enerģijas un piepildāt ar to savu dzīvi.

Telpa bez robežām

Īpaša nozīme ir mājas atklātībai. Šāda izvēle prasa no jums zināmu drosmi, taču visu jauno izjūtu plūsma to pilnībā attaisno. Visi gadalaiki jums pārredzami kā uz delnas. Augstie panorāmas logi ar neredzamiem stikliem izdzēš robežas, un visa apkārtējā telpa kļūst par jūsu mājām. Šeit gleznainās apkārtnes plašums glāsta jūsu skatu.

Mājā bez robežām... jūs vienlaikus atrodaties gan iekšā, gan ārā, jūs sajūtat dabas elpu un uztverat tās vienmērīgo ritmu. Dabas harmonija mīt jūsu mājā, bet māja ir apkārtējās dabas daļa.

Nākotnes telpa

Dažādos laikos prasības mājokļu projektēšanai ir bijušas atšķirīgas. Taču vienmēr un visur nemainīga ir bijusi viena prasība: mājas uzdevums ir atbalstīt savu saimnieku, tai ir jābūt vietai, kur cilvēks jūtas vislabāk, mājai jākļūst par cilvēka dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Un šī jebkuras mājas īpašība vienmēr tiek pieprasīta. Ja jau māja kā dzīva radība elpo, priecājas, jūt līdzi un palīdz, tad taču tā būs mūžīga. Vienīgi tādā mājā cilvēks būs laimīgs gan patlaban, gan nākotnē.

Dzīves harmonija

Taureņu ciemats veidots kā vienots veselums, kur katrs elements ir apkārtējās telpas nešķirama sastāvdaļa.

Tas atrodas klusā priežu mežā starp Rīgu un Jūrmalu, gleznainā Božu ezera krastā. Katras mājas izvietojums ir rūpīgi pārdomāts. Savrupmājas izvietotas amfiteātra veidā, un jūs jebkurā gadalaikā varat tīksmināties par lielisko ezera panorāmu.

Harmoniskā ainava, gaismas mirga ezera gludajā spogulī, tā tīrie ūdeņi un dziedinošais meža gaiss padara šo vietu par paradīzes stūrīti jums un jūsu tuviniekiem.

Taureņos viss atbilst izsmalcinātai gaumei. Tā ir gan arhitektoniskā stila vienotība, gan lieliskā ainava, gan koku, strūklaku un lapeņu izgaismojums, gan skaistie celiņi, kas ved uz jūsu māju. Jūs it kā mītat brīnumainā parkā, un katrs mirklis modina vēlmi apturēt laiku un palikt šajā maģiskajā telpā.